Utbildningar inom informationsteknologi

Dekorativ bild: stiliserad blå tunnel uppbyggd av digitala ettor och nollor

INFORMATIONSTEKNOLOGI

IT genomsyrar samhället. Vill du lära dig mer om hur datorer fungerar? Analysera informationssystem, förbättra människa-datorinteraktion eller kanske vara med och uppfinna nästa smartphone? Då har du hamnat på rätt ställe!

Informationsteknologi är ett brett område med många möjligheter till fördjupade kunskaper inom den digitala informationens värld. Eftersom moderna datorer och digitala system styr merparten av vår vardag kan en utbildning inom IT ge dig färdigheter och kunskaper som håller länge. Fokus ligger oftast på systematiska problemlösningsmetoder snarare än detaljer om specifika verktyg eller programmeringsspråk. Detta gör det möjligt att anpassa dina färdigheter efter den snabba utvecklingen inom området.

Forskningen vid Uppsala universitet är världsledande och undervisningen baseras på de absolut senaste rönen och levereras av internationella experter inom ämnet. På så sätt blir du förberedd för en internationell karriär inom industri, utveckling eller fortsatta forskarstudier.

 • Geraldine går på kandidatprogrammet i datavetenskap

 • Mikaela läser till civilingenjör i informationsteknologi

 • Johan är internationell masterstudent i datavetenskap

GRUNDEN FÖR DET DIGITALA SAMHÄLLET

IT genomsyrar människors arbete och fritid och datorer används överallt i det moderna samhället – en utveckling som bara sett början. Men någon måste programmera datorerna, se till att de blir lätta att använda, att systemet fungerar med varandra och att alla dessa digitala apparater gör vad de ska. Därför ser arbetsmarknaden ser bra ut för både datavetare och systemvetare, både på kort och lång sikt.

Studier inom informationsteknologi ger en hållbar utbildning med kunskaper som räcker länge. Människor, matematik och programmering är viktiga ingredienser i utbildningen. Teori och praktik, ofta i projektform, ger dig helhetsperspektiv och färdigheter du kan använda både för dagens och morgondagens digitala system.

För nyexaminerade bedöms arbetsmarknaden vara god, och för de med yrkeserfarenhet ännu bättre. Även i framtiden ser man ett ökat behov av personer som har universitetsutbildning inom området data/IT, både i Sverige och utomlands. Du får lära dig vad som behövs för att utveckla framtidens motsvarigheter till Google, Skype eller iPhone. Eller kanske konstruerar du proteser med inbyggda processorer eller en lättanvänd dator som aldrig kraschar?

DATAVETENSKAP

Datavetenskap involverar både praktiska och teoretiska kunskaper om informationsteknologi, med fokus på hållbar programutveckling. Utbildningarna består av en blandning av kurser som grovt kan delas in i fyra delområden:

 • Datorsystem handlar om hur datorer fungerar i samverkan, ofta över stora avstånd.
 • Människa–datorinteraktion handlar också om hur datorer samverkar, men med oss människor.
 • Programvarusystem tar upp vad som krävs för att bygga riktigt stora datorprogram, med många människor inblandade i utvecklingen.
 • Formella metoder handlar om hur man kan bygga och analysera program och datorsystem på ett formellt, matematiskt sätt, för att garantera att de fungerar som de ska.

Efter utbildningen har du mycket goda möjligheter att få jobb både i Sverige och utomlands och inom en mängd områden. Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är stor och kommer att växa, på grund av datoriseringen i samhället - IT behövs och används nästan överallt.

SYSTEMVETENSKAP

Systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används av och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i yrkessituationer. IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, marknadsföring, handel, bank och finans, spel, försäkring och offentlig service. Nu finns ett ökat intresse inom nya områden där IT spelar en allt större roll, till exempel inom miljö, turism, hållbar utveckling och transportsektorn.

I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom appar och social media en stor roll, som idag är en naturlig del av både arbete och vardagsliv.

KARRIÄR

Med en utbildning i datavetenskap kan du jobba med en mängd uppgifter som alla är betydelsefulla för människor i livets alla stadier, för samhällets funktion och för företagens konkurrenskraft. Du kan till exempel arbeta med avancerad produktutveckling, kravanalys eller systemdesign - ofta i nära samarbete med kunder och användare. Många studenter blir konsulter, projektledare eller utvecklare på både stora och små teknikföretag. Andra väljer att starta företag, vilket det finns möjlighet att lära sig mer om under studierna. Går man vidare till forskarstudier kan även det leda till en lång och utmanande karriär.

Systemvetare kan jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även här satsa på en karriär som forskare. Du får arbeta både med människor – för att utreda hur tekniken kan skapa nytta – och med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser. Det är en verkligt rolig utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort.

UTBILDNINGS-PROGRAM

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

Fristående kurser: Siktar du på en fristående kandidatexamen? Eller är du lärarstudent med intresse av IT? Informationsteknologi är ett brett ämnesområde och det finns många fristående kurser att läsa i ämnet.

Relaterade program: Är du intresserad av samspelet mellan IT-system och de människor som använder dem? Eller vill du kombinera dina datafärdigheter med journalistiska yrkeskunskaper och vetenskaplig reflektion över mediernas roll i samhället?

VAD KAN MAN ÅSTADKOMMA MED INFORMATIONSTEKNOLOGI?

 • Hur kan maskininlärning rädda liv?

 • Hur fungerar automatiserade system?

 • Vad är ''sakernas internet''?

 • Har du sett våra datorstyrda radiobilar?

Läs om forskningen inom informationsteknologi

Senast uppdaterad: 2022-08-25