Undervisning – Pedagogik – Lärande

Två personer sitter och lyssnar koncentrerat på en föreläsning

Allt om lärarprogrammen

Förmågan att kunna förmedla sin kunskap till andra kan inte värderas högt nog. Utbildning är stommen i ett välmående, demokratiskt samhälle och ofta en förutsättning för människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och forma sina liv självständigt. Läraryrket räknas med goda skäl till ett av världens viktigaste! På Uppsala universitet kan du läsa till lärare med inriktning mot förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

Vi erbjuder också andra program och fristående kurser på det utbildningsvetenskapliga området. Kanske är du redan verksam lärare och vill vidareutbilda dig, eller så befinner du dig i någon annan verksamhet där du behöver högre kompetens kring kunskapsprocesser.

Senast uppdaterad: 2022-10-27