Ekonomi - Företagande - Ledarskap

Dekorativ bild: stiliserad bild av världskarta med olika symboler omkring

Ekonomi, företagande och ledarskap handlar om hur vi styr vårt samhälle och våra företag, organisationer och den offentliga sektorn. Som ekonom är du en central person i styrningen av all typ av verksamhet. Inom företagande och ledarskap lär du dig att gå från idé till framgångsrikt företag genom entreprenörskap och framgångsrikt ledarskap.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Ekonomi

Att läsa ekonomi innebär att du får kunskaper inom ett brett område som affärsutveckling, ekonomistyrning, finansiering, organisation/ledarskap, marknadsföring och redovisning. Som utbildad ekonom har du en bred ekonomisk kunskap som gör det möjlig att arbeta inom all typ av verksamhet.

Dekorativ bild: en blå stiliserad bild av världskarta med olika vita, svarta och gula symboler på

Företag

Dekorativ bild: silhuetter av människor framför en glasvägg i motljus

Företagande gränsar till studier inom företagsekonomi och entreprenörskap. Områden som bland annat berörs är hur ett företags eller organisation fungerar, framtagande av affärsidé och omvandling till affärsplan, finansiering och genomförande, ekonomiska mål och hur de ska nås samt ekonomihantering och bokslut.

Ledarskap

Studier inom ledarskap innebär att du får både en teoretisk bas i arbetssätt och ledningssystem som praktiska verktyg i hur du ska föra ett företag eller en grupp framåt mot gemensamma mål. Det kan handla om personlighet, ledarstil, chefsroll och makthantering som hur och vad du kommunicerar som ledare.

Dekorativ bild: tre bronsfärgade kugghjul som hakar i varandra

En student berättar

Porträttbild på ekonomistudenten Daniel Hartman

Daniel Hartman från Uppsala pluggar Ekonomie kandidatprogrammet.

Därför valde jag den här utbildningen:
Jag hade länge varit inställd på att jag skulle studera, frågan var bara vad. Jag velade mellan ekonomi eller juridik, att lotten sedan föll på ekonomi berodde mest på bredden utbildningen ger. Jag kan jobba inom i princip vilken bransch som helst. Att det blev just i Uppsala var på grund av det goda ryktet både universitetet och programmet har, tillsammans med att jag sedan tidigare kände till det fantastiska studentlivet.

Läs hela intervjun!