Naturvetare lägger grunden till utveckling

Dekorativ bild: stilliserad glödlampa med ett landskap inuti mot turkos bakgrund

BLI NATURVETARE

Det behövs fler naturvetare för att ta hand om de stora utmaningar men även möjligheter som samhället står inför. Här är 10 utmaningar för framtiden

Fascineras du av naturen och vill förstå hur den fungerar? Vill du ständigt veta mer och ha rollen som expert? Naturvetare har koll på de processer och regler som styr universum, jorden och allt levande. Forskare inom naturvetenskap världen över flyttar fram gränserna för mänsklighetens kunskap. De ger nya insikter och avgörande pusselbitar för att hitta lösningar på de utmaningar som samhället står inför. Till exempel inom miljö, hälsa och energiförsörjning.

Som naturvetare är du utbildad i ett vetenskapligt arbetssätt, kritiskt tänkande och kreativ problemlösning. Vare sig du väljer att forska eller arbeta med att lägga ihop redan funna pusselbitar bidrar du med ökad kunskap och utveckling till nytta för mänskligheten.

 • Biolog

 • Geovetare

 • Matematiker

 • Datavetare

 • Kemist

Många valmöjligheter gör naturvetare unika

Läs 3, 5, 7 eller 9 år

En naturvetarutbildning kan ha olika längd, du kan välja att ta ut examen efter 3, 5, 7 eller 9 år. Efter ett treårigt kandidatprogram får du en kandidatexamen. Beroende på vad du valt att rikta in dig på är du redan nu attraktiv på arbetsmarknaden och kan välja att börja arbeta. Du kan också välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns många masterprogram och inriktningar att välja på. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till andra masterprogram än det inom samma huvudämne som din kandidatexamen.

Efter en masterexamen har du möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden med en än mer unik och efterfrågad specialisering eller att fortsätta med en utbildning på forskarnivå. Uppskattningsvis mellan 20 till 40 procent av våra naturvetarstudenter, beroende på ämnesområde, fortsätter med utbildning på forskarnivå även kallad doktorandutbildning. Det är som regel en betald utbildning på två (licentiat) eller fyra (doktor) år där man ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning av en forskare. Det är ofta en del av ett större forskningsprojekt där man arbetar ihop med flera forskare och doktorander. En godkänd doktorsexamen är högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige

Skräddarsy din utbildning efter intresse

De naturvetenskapliga programmens styrka är att de ger stort utrymme för egna val så du kan skräddarsy din utbildning efter intresse. Det finns även många föreslagna studiegångar som man kan välja att följa. Under de två första åren på kandidatprogrammen får du smakprov på olika områden för att du ska hitta det du tycker är mest intressant. Därefter kan du specialisera dig mot ditt intresse och uppnå en djup förståelse inom ditt område. Du kan också välja att ha med kurser från något annat naturvetenskapligt område eller ett helt annat vetenskapsområde som till exempel arkeologi, juridik, ekonomi eller ledarskap. Uppsala universitets stora kursutbud ger många möjligheter till både breddning och specialisering inom ämnet liksom tvärvetenskapliga kombinationer.

Vetenskaplig kompetens

Under naturvetarutbildningen skolas man genomgående i ett vetenskapligt arbetssätt  och blir bra på att laborera/testa teorier, att vara noggrann och konsekvent, att analysera och tänka kritiskt, att strukturera upp och förutsättningslöst lösa problem,  både självständigt och i grupp. Dessa förmågor behövs inom en mängd områden på arbetsmarknaden och är värdefulla oavsett om du väljer att forska eller ge dig ut i arbetslivet efter en kandidat eller masterutbildning. På de naturvetenskapliga utbildningarna vid Uppsala universitet hjälper vi dig också att träna din kommunikativa förmåga, som är av stor betydelse för många tjänster. Detta eftersom du får en kompetens som de flesta inte har och som du kan komma behöva förmedla till de som inte har samma grundförståelse.

Öppnar för många karriärvägar

Efter utbildningen skapar du dina egna karriärvägar utifrån intresse och hur du valt att utforma din utbildning. Naturvetare finns inom alla sektorer och branscher och kan ha många olika roller. En tydlig trend är att allt fler naturvetare hittar jobb inom helt nya arbetsområden, inte sällan där deras huvudkvalifikation är ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt, problemlösningsförmåga och självständighet.
   Naturvetare arbetar med bland annat forskning och utveckling, tillsyn, konsultarbete, rådgivning, laboratoriearbete, kommunikation, projektledning och som chefer eller på andra strategiska positioner.

Naturvetare behövs och är efterfrågade

Naturvetenskaplig kompetens behövs överallt i samhället och är efterfrågad inom stora delar av arbetsmarknaden. Som naturvetare finns oändliga karriärmöjligheter och det är inte sällan på de lite mer oväntade platserna som naturvetare kan göra störst nytta. Vilka ämneskompetenser som efterfrågas mest på arbetsmarknaden varierar över tiden. I takt med att miljöfrågorna nu kommer alltmer i fokus involverar miljöbranschen fler och fler aktörer där naturvetare behövs.

På fackförbundet Naturvetarnas sida om arbetsmarknad hittar du både statistik om var olika grupper av naturvetare jobbar, deras genomsnittliga lön och arbetsmarknadsprognos.

Kom till Uppsala och upptäck världen

Naturvetenskap är internationellt, naturens och teknikens lagar är desamma överallt. Detta gör det lätt att studera och arbeta över hela världen. Språket inom forskningen är engelska och nästan all kurslitteratur på våra utbildningar är på engelska. Undervisningen på kandidatprogrammen är på svenska men masterprogrammen ges på engelska då de även riktar sig till internationella sökanden. På vissa program är andelen utländska studenter hög och de kommer från alla delar av världen. Detta ger en spännande studiemiljö och träning i språkkunskaperna. 

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig ett stort utbud av utbytesprogram runt om i världen. Uppsala universitet har avtal med omkring 430 utländska universitet i 48 länder och kan erbjuda utbytesstudier på alla kontinenter förutom Antarktis. På grund av att studieplanen är så pass fri går det lätt att tillgodoräkna sig kurser från andra universitet. Utlandsstudier ger dig värdefull internationell erfarenhet och nya perspektiv. Du vässar dina språkkunskaper och din kulturella kompetens samtidigt som du har roligt och får minnen för livet.

Läs mer om utlandsstudier

Dekorativ bild: stiliserad genomskinlig jordglob med rutnät

Berättelser och bloggar från utlandsstudier

Entreprenörskolan

Dekorativ bild: kvinna som blundar och tänker med en stiliserad glödlampa inuti huvudet

Entreprenörskolan i Uppsala är ett avslutande år för dig som läser ett utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik om minst 240 högskolepoäng (hp). Entreprenörskolan söks i konkurrens och ersätter det ordinarie avslutande studieåret inom respektive utbildning.

Under ett intensivt utbildningsår får du använda dina specialistkunskaper för att driva ett skarpt affärsprojekt från idé till kommersiell verklighet. Målet med utbildningen är att förbereda dig för affärsutvecklande uppgifter inom såväl entreprenörsföretag som större företags produkt- och affärsutvecklande enheter. Läs mer om Entreprenörskolan

Ett studentliv som ger skjuts framåt

I Uppsala är studentlivet unikt. Ingen annanstans finns en så livskraftig studentkultur.

Som teknolog- och naturvetarstudent i Uppsala har du förutom nationerna också tillgång till UTN, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, som även de har många sociala aktiviteter. UTN ordnar bland annat välkomstmottagning av nya studenter, forsränningen med tillhörande festival vid sista april och bal på slottet. De bevakar dessutom dina intressen i utbildnings-, studiesociala och näringslivsfrågor. På Campus Gotland heter studentkåren Rindi.

Dekorativ bild: studenter åker flotte nerför vattenfall under forsränningen i Fyrisån

Studievägledning

Har du frågor kring våra utbildningar eller ditt studieval? Kontakta då våra studievägledare. De kan allt om programmen och möjliga karriärvägar. Använd dem som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar kring ditt studieval.

Dekorativ bild: stiliserade figurer som står vid ett vägskälStudievägledare, biologi

Studievägledare, fysik

Studievägledare, geovetenskap

Studievägledare, datavetenskap

Studievägledare, kemi

Studievägledare, matematik

Universitetsgemensam studentservice Har en bredare överblick över universitetets hela utbud.

Skugga en student för en dag

Att välja utbildning är inte enkelt. Det finns många aspekter att väga in och många alternativ att välja på. Skriftlig information kan ibland vara svår att föreställa sig och förutfattade meningar kan lätt påverkar den bild man målar upp. 

Ett sätt att bygga på underlaget till ditt studieval med ytterligare en dimension är att hänga med en student för en dag. Det ger dig en inblick i en studiedag på programmet, en upplevelse av studiemiljön och framför allt chansen att få mer information från studenter på programmet och programmets studievägledare. Kanske leder besöket till att du blir säker på att programmet är rätt för dig. Du kan då känna dig trygg i ditt beslut och se fram emot/ hoppas på att bli antagen och få börja. Skulle du komma fram till att programmet inte var rätt för dig så har du förhoppningsvis ändå blivit berikad med intryck och information som underlättar ditt studieval.

Låter detta intressant för dig? Anmäl då ditt intresse genom att skicka ett mejl till teknat@uadm.uu.se så försöker vi hitta en student du kan hänga med och en tid som passar er båda. 

Vill du veta mer om...

 • Biomaterial

 • Evolution

 • Geovetenskap

 • Komplexa tal

 • Sakernas internet

 • Vindkraft

 • Fotosyntes