Språk - Kommunikation - Media

Dekorativ bild: tärningar med bokstäver på i slumpvis ordning

Samhället blir allt mer internationellt och nya världsomspännande kommunikationssätt uppstår hela tiden. Det ställer krav på människor med kunskaper inom kommunikation och media. Det ställer också krav på språkkunskaper, vid Uppsala universitet hittar du det bredaste utbudet av språkutbildningar.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Språk

Att kunna språk är nyttigt, viktigt och roligt! Språk bygger broar till andra kulturer. På våra kurser lär du dig praktisk språklig och kulturell kommunikation. Språkstudierna ger även inblick i språkområdets kultur i vid mening, litteratur, konst, politik, religion och samhällsfrågor. De fackspråkliga kurserna riktar sig till speciella studerandegrupper som till exempel ekonomer, tekniker eller kulturvetare.

Kommunikation

Inom området lär du dig att förstå hur kommunikationen mellan människor och grupper av människor fungerar. Man får insikt i hur kommunikation fungerar från dialoger mellan två personer till masskommunikation som sprids över hela världen.

Media

Till medieområdet hör allt som rör medier och massmedier och den snabba förändring som området genomgår. Särskild vikt läggs vid studier av ny medier och nya former av kommunikation på internet (sociala medier) liksom övriga etablerade medier såsom press, radio och television.