Våra botaniska trädgårdar

Rosa och vita, fyllda pioner i närbild

De linneanska trädgårdarna kombinerar botanik och odling med arvet efter Rudbeck, Linné och Thunberg.

Linnéträdgården med Linnémuseet ligger i centrala Uppsala, strax norr om gågatan. Botaniska trädgården ligger direkt väster om Uppsala slott och Linnés Hammarby ligger i Danmarks socken, ungefär 1,5 mil sydost om Uppsala.

  • Besöksadress Linnéträdgården och Linnémuseet: Svartbäcksgatan 27b
  • Besöksadress Botaniska trädgården: Villavägen 6–8
  • Kontor Uppsala linneanska trädgårdar: Villavägen 8, besök efter överenskommelse
Karta över Uppsala med infartsvägar. Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby markerade.

Uppsala linneanska trädgårdar – trädgårdar på tre platser

Fri entré för anställda och studenter vid Uppsala universitet

Botaniska trädgården har fri entré till parken. På Linnés Hammarby, i Linnéträdgården med Linnémuseet samt i Tropiska växthuset och Linneanum har barn under 18 år samt anställda och studenter vid Uppsala universitet fri entré.

FÖLJ UPPSALA LINNEANSKA TRÄDGÅRDAR PÅ

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin