Forskning i medicin, farmaci och hälsa

Vårt vetenskaps­områdes två fakulteter bedriver forskning med både bredd och spets. Forskningen handlar om att lindra, läka och bota sjuk­domar samt utveckla nya mediciner som hjälper människor att inte bara över­leva utan också leva sina liv till fullo. Livsviktig forskning helt enkelt.

Forskning på våra institutioner

Varje dag bryter forskare på våra institutioner ny mark inom olika områden. Vår forskning räknas till den bästa i världen.

Forskning på institutionerna

Emeriti-porträtt

Välkommen att ta del av forskargärningar som varit av stor betydelse för både samhället och Uppsala universitet!

Tidigare professorer i medicin och farmaci

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin