Centrumbildningar inom medicin, farmaci och hälsa

Uppsala universitet har flera centrum­bildningar. Vetenskaps­området för medicin och farmaci deltar i ett flertal, benämnda centrum eller forum.

Våra centrum arbetar med tvär­veten­skaplig forsk­ning, utbild­ning, kontakt­skapande, mäk­lande eller främ­jande uppgifter. Här kan du se ett urval av dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin