Forskningsinfrastrukturer inom medicin, farmaci och hälsa

Uppsala universitet erbjuder infrastruktur i världsklass inom medicin, farmaci och hälsovård, såsom experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker. Vi är värd för flera internationella, nationella, regionala och lokala infrastrukturer och deltar i olika infrastrukturer som leds av andra universitet och organisationer.

Kontakt

Tove Fall, prodekan för forskningsinfrastrukturer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin