Avancerade molekylära metoder i stor skala

Infrastrukturer prioriterade av vetenskapsområdet

SciLifeLab-faciliteter vid vetenskapsområdet

Övriga relevanta infrastrukturer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin