UppTalk: Vad ligger bakom mångfalden av blommor?

Tisdag den 23 april 2024, kl. 12.00–12.30 är det dags för nästa UppTalk.

Då möter vi Nina Sletvold, professor i biologi och växtekolog vid Evolutionsbiologiskt centrum, i ett samtal om drivkrafter och samspel i naturen och hur vi kan bistå hotade växtpopulationer och pollinatörer.

UppTalk ges via Zoom.

Länk till Zoom och mer information

UppTalk är en livesänd populärvetenskaplig samtalsserie på Zoom på tisdagar kl. 12.00. Ta del av intressanta samtal med forskare som berättar om aktuella, samhällsrelevanta och spännande ämnen, där du som publik har möjlighet att ställa frågor direkt till våra forskare.

UppTalk är gratis, digitalt och för alla.

Nina Sletvold

Vill du doktorera?

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som nyutexaminerad doktor inom teknik och naturvetenskap kommer du att ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Utbildning på forskarnivå

""

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin