UppTalk: Kan innovation vara en lösning för hållbar utvinning av kritiska metaller och mineraler?

Välkommen på UppTalk den 27 februari klockan 12.00-12.30. Då får du möta Alireza Malehmir, professor i geofysik vid institutionen för geovetenskaper. Alrizea är ledare för det nystartade Smart Exploration Research Centre som har som mål att bli ett globalt nav för prospektering av kritiska och strategiska mineraler.

Samtalet ges på engelska, via Zoom, och är öppet för alla. Länk till evenemanget

UppTalk är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där du får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet.

Vill du doktorera?

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som nyutexaminerad doktor inom teknik och naturvetenskap kommer du att ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Utbildning på forskarnivå

""

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin