Kemi vid Uppsala universitet

Välkommen till kemi vid Uppsala universitet. Här hittar du kreativ forskning och världsledande undervisning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till både bred kunskap och spetskompetens.

Kemiska sektionen vid Uppsala universitet består av två institutioner på två olika campus, institutionen för kemi - Ångström på Ångströmlaboratoriet och institutionen för kemi - BMC på Biomedicinskt centrum (BMC). Forskningen vid BMC fokuserar mer mot biovetenskap och Ångström mer på material och energi.

Flera forskningsämnen

Forskningsämnena inom kemi hos oss på Uppsala universitet omfattar analytisk kemibiokemifysikalisk kemimakromolekylär kemimolekylär biomimetikoorganisk kemi, organisk kemi, strukturkemi och syntetisk molekylkemi. Verksamhetens bredd och kompetens avspeglas i framstående forskning. Exempelvis syntes av komplexa molekyler, material för katalys, medicinsk användning inom läkemedelsutveckling och förståelse för hjärnans sjukdomar.

Två Nobelpristagare

Många framstående forskare har varit verksamma inom kemin vid Uppsala universitet, bland annat The Svedberg och Arne Tiselius. Deras forskning ligger bakom metoder för rening och karaktärisering av komplexa material. Idag producerar och studerar vi syntetiska material med olika funktioner, från sådana som härmar fotosyntes hos växter till polymermaterial som kan ersätta skadad mänsklig vävnad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin