Vår spännande planet

Biologisk mångfald

Vad ligger bakom evolutionära variationer och könskonflikter?

Göran Arnqvist

Kan skalbaggars dramatiskt ökade livslängd ge svar på hur vi människor kan leva längre? Och vilken betydelse har storleken när det kommer till såväl arvsmassa som reproduktionsorgan? Möt zooekologen Göran Arnqvist i ett samtal om evolutionär genetik och mångfald, sexuella konflikter mellan könen och varför kufiskhet är bra.

12 december 2023.

Se samtalet "Vad ligger bakom evolutionära variationer och könskonflikter?"

En upptäcksresa under ytan: Utforskning av okända svampdjur i havet

Mikael Thollesson

Vad döljer sig under havsytan? Mikael Thollesson, forskare i systematisk biologi, undersöker havet och letar efter okända arter och studerar hur de är besläktade. Möt Mikael i ett samtal om hans forskning, rätten till kunskap från internationella vatten och utbildning vid Uppsala universitets biologiska station Klubban.

18 april 2023.

Se samtalet "En upptäcktsresa under ytan: Utforskning av okända svampdjur i havet"

Porträtt av Mikael Thollesson.

Världens sjöar - från molekyler och mikrober till det globala klimatet

Lars Tranvik

Det finns mer än 100 miljoner sjöar i världen, där varje liter vatten innehåller lika många bakterier som jordens befolkning. Lars Tranvik, professor i limnologi, forskar om världens sjöar och vattendrag, och kolets naturliga och onaturliga kretslopp. Lär dig om hur kolets kretslopp styrs av mikroorganismer och hur detta medför globala konsekvenser, som mängden koldioxid och metan i atmosfären.

21 mars 2023.

Se samtalet "Världens sjöar - från molekyler och mikrober till det globala klimatet"

Porträtt av Lars Tranvik.

UppTalk Weekly: Varför är torsk viktigt för Östersjön?

Gunilla Rosenqvist

Vid Forskningsstationen Ar på norra Gotland arbetar professor Gunilla Rosenqvist med att leda Blått centrum Gotland. En satsning för att forska på vatten av relevans för grundvatten, sjö och hav, här studeras både klimat, miljö och mat från havet. Lyssna och ställ dina frågor till Gunilla när hon berättar om Östersjön och forskningsprojektet ReCod som drivs för att rädda torskbeståndet.

11 oktober 2022.

Se samtalet "Varför är torsk viktigt för Östersjön?"

Porträtt av Gunilla Rosenqvist.

Okända svampar dominerar i marken.

Anna Rosling

Svampar har en viktig roll i naturen. En del bryter ner organiskt material och andra bildar livsviktiga nätverk med växter. Men eftersom under 10% av svamparna är artbestämda är det svårt att studera de okända svamparnas utbredning och roll i ekosystemet. Vad händer till exempel om okända arter dör ut? Här möter vi Anna Rosling, biologen som vill identifiera okända svampar och förstå dess roll i naturen.

3 maj 2022.

Se samtalet "Okända svampar dominerar i marken"

Porträtt av Anna Rosling.

"Själviska gener" utmanar evolutionen och kan vara ett hot för den biologiska mångfalden

Hanna Johannesson

Möt Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi ett samtal om själviska gener. Vad har de för roll i evolutionen och varför har de i dagligt tal fått namn som "spordödaren" och "syskonmördargenen"?

20 oktober 2020.

Se samtalet "Själviska gener utmanar evolutionen och kan vara ett hot för den biologiska mångfalden"

Porträtt av Hanna Johannesson.

Evolution och paleontologi

Uncovering missing links: discovery of the oldest sea reptiles from the Age of Dinosaurs

Benjamin Kear

Evolutionsmuseet i Uppsala har forntida lämningar av de äldsta havsreptilerna i sin fossilsamling. Sådana extraordinära fynd har utmanat teorier om Mesozoikum eran som ursprungstid för stora reptilsläkten. Möt Benjamin Kear i ett samtal om sökandet efter dessa evolutionära "felande länkar" och museernas viktiga roll i en hållbar utveckling av vårt natur- och kulturarv. Samtalet ges på engelska.

12 april 2023.

Se samtalet "Uncovering missing links: discovery of the oldest sea reptiles from the Age of Dinosaurs"

Porträtt av Benjamin Kear.

Travel into the bone of fossils to reveal their secrets to our history

Sophie Sanchez

De första djuren med fyra ben ur vattnet långt innan dinosaurier dök upp. Hur kunde de anpassa sig till livet på land? För att studera deras tillväxt och fysiologi använder paleontologen Sophie Sanchez en av de mest kraftfulla röntgenstrålarna i världen för att undersöka fossila skelett och avslöja deras hemligheter. Följ med oss och lär dig mer om Sophies verk, fossiler och vad vi kan lära oss från forntida skelett. Samtalet ges på engelska.

27 september 2022.

Se samtalet "Travel into the bone of fossils to reveal their secrets to our history"

Porträtt av Sophie Sanchez.

Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden

Per Ahlberg

Möt Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi i ett samtal om när de första ryggradsdjuren lämnade vattnet och begav sig upp på land. Och varför var dinosauriefosterna så små?

19 januari 2021.

Se samtalet "Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden"

Porträtt av Per Ahlberg.

Klimat

Betraktelser från 40 års forskning på världens glaciärer

Veijo Pohjola

Professor Veijo Pohjola har studerat glaciärer i 40 år. Han har genomfört ett 30-tal expeditioner till några av jordens svårtillgängligaste och kallaste platser. Vad gör en glaciolog, vilken data behövs för att studera Antarktis isar och vilka utmaningar står vi inför med isar som smälter och hav som stiger?

8 februari 2022.

Se samtalet "Betraktelser från 40 års forskning på världens glaciärer"

Porträtt av Veijo Pohjola.

Vulkaner

The two faces of Volcanoes – learning to benefit from the monster

Valentin Troll

Möt Valentin Troll, professor vid institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling som berättar om vulkaner och hur de kan vara mycket destruktiva men också hur de ger oss en enorm mängd resurser som formar vårt dagliga liv och utan vilka vi inte skulle existera på det sätt som vi gör idag.

9 juni 2020.

Se samtalet "The two faces of volcanoes - learning to benefit from the monster"

Porträtt av Valentin Troll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin