UppTalk: Vad ligger bakom mångfalden av blommor?

  • Datum: 23 april 2024, kl. 12.00–12.30
  • Plats: Zoom
  • Typ: Seminarium
  • Föreläsare: Nina Sletvold, professor vid institutionen för ekologi och genetik
  • Webbsida
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Lovisa Svensson

Vilka faktorer är avgörande för den stora variation av blommor som finns i vår natur? Och hur stor roll spelar pollinatörer för växters evolution? Möt Nina Sletvold, professor i biologi och växtekolog vid Evolutionsbiologiskt centrum, i ett samtal om drivkrafter och samspel i naturen och hur vi kan bistå hotade växtpopulationer och pollinatörer.

Länk till zoom

Vill du ha en påminnelse till din mailadress en halvtimme innan samtalet börjar? Fyll i din mailadress i detta formulär.

UppTalk är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där du får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen, där du som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin