Kontakt

 

Charlotte Platzer Björkman – Vicerektor

Staffan Svärd – Stf vicerektor

David Black-Schaffer – Prodekan för forskning

Lisa Freyhult – Prodekan för utbildning

Marcus Lindahl – Prodekan för samverkan

Kansliet är det administrativa stödet till fakulteten. Kansliet ingår i universitetsförvaltningen och får sitt uppdrag från fakulteten. Kansliets huvudsakliga uppdrag är att vara ett stöd för fakultetsnämnden och övriga nämnder och kommittéer, samt de institutioner och enheter som ingår i området.

Ärenden till kansliet/fakulteten: teknat@uu.se

Tf kanslichef: Karin Berggren Bremdal
Tf biträdande kanslichef: Johanna Lundmark
Controller: Anna Sjölander

Frågor om forskning

Har du frågor om eller behöver hjälp med forskningsfinansiering, forskningssamverkan, infrastrukturer eller annat som har med forskning att göra?

Kontakta enheten för forskningsstöd

Frågor om handläggning och lärarrekrytering

Har du frågor om rekrytering av lärare, antagning som docent eller excellent lärare, befordran, vetenskapsområdets ekonomi eller verksamhetsplanering?

Kontakta enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

Frågor om studievägledning

Har du frågor som rör vägledning för studenter eller handläggning av studentärenden?

Kontakta enheten för studentservice

Frågor om kommunikation och skolsamverkan

Har du frågor om studentrekrytering, samarbete med skola och näringsliv, samordning av studiebesök, och alumnverksamhet?

Kontakta enheten för kommunikation och skolsamverkan

Frågor om utbildning och schemaläggning

Har du frågor om utbildning, schemaläggning eller vill komma i kontakt med våra programansvariga?

Kontaktuppgifter till schemaläggare, ämneskoordinatorer, programansvariga och utbildningsledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin