Jobba hos oss

Uppsala universitet är känt för sin världsledande forskning och moderna infrastruktur. Forskare och studenter har tillgång till toppmoderna laboratorier och faciliteter för innovativ forskning.

På Uppsala universitet möts människor med olika perspektiv och idéer, vilket skapar en stimulerande miljö. Universitetets internationella samarbeten och projekt ger tillgång till globala nätverk och spännande forskningsmöjligheter.

Som medarbetare vid Uppsala universitet får du olika karriärmöjligheter, stöd för fortbildning och en öppen och inkluderande kultur. Här uppmuntras medarbetare aktivt att dela sina kunskaper, idéer och erfarenheter, vilket främjar samarbete och nytänkande i en dynamisk arbetsmiljö.

Förmåner

Lediga jobb

Uppsala domkyrka.
Uppsala domkyrka.

Befordran

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har fastställt rekommendationer och riktlinjer för anställningar och befordringar. Besök vår medarbetaringång för information om hur processen går till.

Befordran, docentur och excellent lärare

Tenure Track - stegen för att bli fastanställd (läraranställningar)

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, består av anställning i tre nivåer: biträdande universitetslektor, universitetslektor och professor. De är utannonserade anställningar som söks i konkurrens.

Tenure track ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor och universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Avancemang inom tenure track-systemet sker utifrån en utvärdering som baserar sig på meriter. Detta innebär att anställda i karriärsystemet enbart konkurrerar med sig själva, inte med sina kollegor.

Processkarta över tenure track vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.Förstora bilden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin