Vi välkomnar samarbete

Vi inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vill ha nära kontakt med arbetslivet. Vi erbjuder dig vår breda kompetens inom forskning och utbildning, och du kan bidra med din arbetslivserfarenhet. Låt oss samarbeta!

Samarbete inom utbildning

Har din organisation förslag på uppdrag som kan genomföras inom ramen för en utbildning, eller har ni idéer som blivit liggande för att de inte tillhör linjearbetet och inte hinns med? Då kan vi diskutera samarbete inom någon av våra kurser. Ni har också möjlighet att besöka oss som gästföreläsare eller ta emot studiebesök.

Möjligheter till samarbete inom utbildning

Samarbete med studenter

Vi anordnar olika aktiviteter för att främja studenters kontakter med arbetslivet, som lunchföredrag och karriärrådgivning.

Hjälp att hitta arbetskraft

Våra studenter kan väldigt mycket. Att anlita universitetsstudenter under utbildning ger er möjlighet att få mindre uppgifter utförda, samtidigt som företaget knyter kontakter med studenter som i framtiden kan bli nya medarbetare. I vår jobbdatabas hjälper vi dig att annonsera jobberbjudanden till våra studenter. Vill ni locka våra studenter att söka sig till just ert företag eller myndighet så kan ni vara med på den årliga arbetsmarknadsmässan UTNARM, som anordnas av Uppsala teknolog och naturvetarkår (UTN).

""

Delta i skolsamverkansprojekt

Det ligger i allas vårt intresse att fler unga får upp ögonen för teknik och naturvetenskap. Inom vetenskapsområdet bedriver vi flera skolsamverkansprojekt där företag och myndigheter kan vara delaktiga.


""

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Företag, myndigheter och organisationer får möjlighet att utveckla sin kompetens och konkurrenskraft i nära anknytning till pågående forskning vid ett internationellt framstående universitet. Utöver uppdragsutbildning har vi vårt ordinarie utbud av utbildningar, samt ett särskilt urval av kurser inom kompetensutveckling.

Forskning- och utvecklingssamarbete

Behöver du högkvalificerad vetenskaplig rådgivning? Eller vill du ha tillgång till en viss vetenskaplig metod? Vill du starta ett projekt i samarbete med våra forskargrupper? På teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bedrivs både grundläggande och tillämpad forskning i världsklass och många av våra forskargrupper har samarbetsprojekt med industrin. Ett utmärkt sätt att utveckla forskning i samarbete med en forskargrupp är att ha en ”industridoktorand”, en forskarstuderande som helt eller delvis avlönas av ett företag. Doktorandens forskningsprojekt bestäms gemensamt av institutionen och företaget.

AIMday samlar akademin och organisationer i det omgivande samhället till samtal om viktiga och riktiga utmaningar.

UU Samverkan jobbar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer i vår omvärld. För företag och organisationer är det en dörr till Uppsala universitet som bidrar till kontaktskapande, kunskapsutbyte, nya samarbeten och partnerskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin