Samverkan

Vi vill dela med oss av vår kunskap och samarbeta.

Aktiviteter för alla

Ta del av våra aktiviteter för allmänheten! Besök oss på vetenskapsfestivalen SciFest, studiebesök eller på föreläsningar digitalt och på plats på campus.

 

Vårt utbud av aktiviteter för allmänheten

Scen

Är du alumn?

Engagera dig i vår alumnverksamhet och låt oss fortsätta inspirera dig i din yrkesroll!

Läs mer om hur du kan engagera dig som alumn

Uppsala universitets strategiska partnerskap

Målet med Uppsala universitets strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för ömsesidig utveckling och höja kvaliteten på universitetets utbildning och forskning.

Uppsala universitets strategiska partnerskap

UU Samverkan

UU Samverkans uppdrag är att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan universitetets forskare och organisationer i samhället.

UU Samverkan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin