Universitetets webbkamera

På grund av flytten till Segerstedthuset är tjänsten inte tillgänglig för tillfället. Vi jobbar på att återställa den så snart som möjligt.