Universitetet

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905–1961)
Nobels fredspris 1961 för sitt fredsbevarande arbete inom FN

Dag Hammarskjöld Dag Hammarskjöld tog examen 1925 vid Uppsala universitet i bland annat historia, lingvistik och litteratur. Ytterligare studier ledde till examina i ekonomi, juridik och en doktorstitel i ekonomi 1934.

Dag Hammarskjöld arbetade som statssekreterare vid Finansdepartementet och var aktiv i Riksbanken. Under åren 1949-51 var han kabinettssekreterare vid Utrikesdepartementet och 1951 blev han opolitiskt statsråd. 1953 valdes han till FN:s generalsekreterare för en femårsperiod och därefter ytterligare en period från 1957.

Som generalsekreterare arbetade han för att göra FN mer självständigt och mer politiskt aktivt. Han firade i den rollen flera personliga diplomatiska triumfer, bland annat Suez-krisen 1956,  där han satte upp de första fredsbevarande styrkorna. Det var han som introducerade FN:s ”närvaro” i konflikthärdar som en ny metod i FN-arbetet. Han var också författare och översättare och ledamot i Svenska Akademien. Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch i Nordrhodesia (i dag Zambia) 1961 i ett försök att lösa den pågående Kongokrisen. Samma år tilldelades han postumt
Nobels fredspris.

IDAG: Institutionen för freds- och konfliktforskning bildades 1971 för att bedriva forskning och utbildning kring konflikters orsaker och dynamik, fredsprocesser och hållbar fred. Den första Dag Hammarskjöld-professuren i freds- och konfliktforskning tillsattes 1985. Det unika konfliktdataprogrammet i Uppsala samlar fritt tillgänglig information om alla pågående konflikter och används över hela världen inom forskning, utbildning och media.