Universitetet

Registrator

Registraturen ansvar för driften av det universitetsgemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet och information om registrerade ärenden service till allmänheten.

Registraturen tar dagligen hand om och diarieför inkommande post, handlingar i pågående samt beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium.

Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem.

Expeditionstid

Måndag-Fredag 09.00-11.30 samt 13.00-15.00
Klämdagar 10.00-12.00

Kontakt

Kontaktuppgifter – registrators personal:             

018-471 00 00  Uppsala universitets växel

E-postadress:
registrator@uu.se

Fax:
018-471 20 00

Postadress:
Uppsala universitet
Box 256
751 05  UPPSALA

Besöksadress:     
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7