Alumnföreningar

Behåll kontakten

Vid Uppsala universitet finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen eller institutioner. Alumnföreningarna ordnar regelbundet alumndagar och återträffar i Sverige och utomlands samt fester, mentorprogram och fortbildning - bland annat. Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Alla utbildningsområden har ännu inte organiserade alumnföreningar. Saknar du en förening inom ditt utbildningsområde kontakta oss så hjälper vi dig med att ta reda på hur du kan gå vidare. Vi hjälper till med att starta upp nya alumnföreningar. Här har vi samlat elva tips för dig som vill starta en ny alumnförening.

Vi hjälper också er som redan har en alumnförening.

Riktlinjer för alumnföreningar:

Några nationella alumnföreningar

Uppsala universitets alumnnätverk

Humaniora och samhällsvetenskap

 • FEK Alumni - föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
 • IM Alumn - Alumnföreningen för informatik och media - Föreningen är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap, informationssystem MKV, journalistik, MDI, MKIT eller Programvaruteknik vid Uppsala universitet.
 • Uppsalajuristernas Alumnistiftelse - har till ändamål att främja en ökad kontakt mellan å ena sidan den juridiska fakulteten och dess studenter i Uppsala samt å andra sidan det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid fakulteten.
 • Master Programme in Religion in Peace and Conflict alumni
 • Psykologialumnerna - föreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid Institutionen för psykologi.
 • Alumnicus - nätverk för personalvetare från Uppsala universitet.
 • The DPCR Alumni Association - Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.
 • Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala
 • EDU alumn - EDU alumn är en förening och ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman.
 • Föreningen Språkvetaralumner
  Föreningen Språkvetaralumner är öppen för alla studenter som gått Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Välkomna!

Teknik och naturvetenskap

 • TEKNAT-alumner - för dig som läst vid TekNat-fakulteten! Här samlas gamla sektionsmedlemmar, UTN:are och andra alumner med en stark utbildningsanknytning.
 • AlumniX - förening för utexaminerade från civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik & Bioinformatik
 • MSD Alumni - for Students of Master of Science in Sustainable Development Program
 • The Department of Information Technology Alumni Group
 • Fysiklyft

Medicin och farmaci

 • Alumnföreningen Farmis – för dig som student eller före detta student med examen från Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet, Stockholm samt anställda och tidigare anställda vid fakulteten och institutet. I föreningen ingår även Alumnnätverket för magisterstudenter i klinisk farmaci

 • Uppsala sjuksköterskehem USH – för dig som utbildats till sjuksköterska vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, vid Vårdhögskolan i Uppsala län eller vid Uppsala universitet.

 • Biomedicinarna – nätverket för dig som studerar eller som tidigare studerat på Biomedicinprogrammet i Uppsala.
 • Föreningen för magister eller alumn med D-nivå i vårdvetenskap - en allmännyttig ideell förening med ändamål att stärka samhörigheten mellan gamla studenter sinsemellan och med institutionen.
 • IGP PhD alumni - The forum for PhD students graduated from the Department of Immunology, Genetics and Pathology at Uppsala University.

Universitetsövergripande

 • Kungliga Akademiska Kapellet - Uppsala universitets symfoniorkester. Orkestern grundades 1627 och är en av Europas äldsta orkestrar.
 • Uppsala studentradio alumnförening - arbetar för att samla studentradioalumner och skapa mötestillfällen för dessa.

Uppsalas 13 nationer

Gotlands nation, Östra Ågatan 13, 018-13 09 81
Gästrike-Hälsing nation, Trädgårdsgatan 9, 018-66 61 41
Göteborgs nation, S:t Larsgatan 7, 018-13 20 06
Kalmar nation, Svartmangatan 3, 018-69 49 80
Norrlands nation, Västra Ågatan 14, 018-65 70 70
Smålands nation, S:t Larsgatan 5, 018-13 18 54
Stockholms nation, Drottninggatan 11, 018-14 63 33
Södermanlands-Nerikes nation, S:t Olofsgatan 16, 018-15 40 60
Uplands nation, S:t Larsgatan 11, 018-15 21 51
Värmlands nation, Ingmar Bergmansgatan 2, 018-13 44 45
Västgöta nation, Västra Ågatan 18, 018-13 63 60
Västmanlands-Dala nation, S:t Larsgatan 13, 018-10 53 39
Östgöta nation, Trädgårdsgatan 15, 018-13 43 11