Hjälp oss att utveckla en ny cancerbehandling!

Tack vare donationer från tusentals personer, inklusive en stor gåva på två miljoner schweizerfranc från entreprenören Vince Hamilton, har Onkolytiska virusfonden nått en viktig milstolpe. Fonden har nu tillräckliga medel för att professor Magnus Essand och hans forskningsgrupp ska kunna påbörja arbetet med världens första kliniska studier av en virusbehandling som specifikt angriper neuroendokrina tumörer.

Även om detta innebär ett stort och viktigt steg för projektet är det mycket viktigt med ytterligare donationer för att säkra den fortsatta forskningen.

Ett tack för bidragen kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i samband med den kliniska studien.

Vi ber vänligen om ditt stöd.

Det är med stor sorg som vi har mottagit beskedet att Vince Hamilton avled den 10 mars 2014. Våra tankar går till hans familj.

Magnus Essand Justyna Leja Kjell Öberg
Magnus Essand,
Professor i genterapi
Justyna Leja,
Fil. dr.
Kjell Öberg,
Professor i endokrin onkologi

Donera online med kort

Nu har vi gjort det möjligt att donera till Onkolytiska virusfonden med kortbetalning online. Skriv in ditt belopp och välj valuta här nedanför för att skänka din gåva.

Donera via Plusgiro

Du kan också skicka din gåva till vårt Plusgiro, konto 1 88 88-8. (Kontohavare: Uppsala universitet)

Märk din betalning med: Projnr 462 82 2020 (Magnus Essand)

Vad händer just nu?

  • Viruset som ska användas i studien produceras just nu vid Baylor College of Medicine i Houston, Texas.
  • En formell ansökan till svenska Läkemedelsverket görs när viruset finns färdigt.
  • En kombinerad fas I/IIa-studie förväntas starta någon gång under hösten 2014. Avsikten är att behandla levermetastaser från neuroendokrina tumörer.

 (Uppdaterat februari 2014.)

Bakgrund

Professor Magnus Essand vid Uppsala universitet har under sex års tid utvecklat en ny virusbehandling mot neuroendokrina tumörer. Behandlingen består av ett onkolytiskt virus som har visat sig vara anmärkningsvärt effektivt för att förstöra neuroendokrina tumörer i möss. Med tillräckliga medel kommer han att kunna påbörja världens första studier på människor med ett genetiskt modifierat virus som specifikt angriper neuroendokrina tumörer.

Vad är ett onkolytiskt virus?

Onkolytiska virus är naturligt förekommande eller genetiskt modifierade virus som infekterar och förökar sig inuti cancerceller för att sedan spräcka cellerna och släppa ut stora mängder nya virus. Dessa kan i sin tur infektera närliggande cancerceller. Onkolytiska virus kallas ibland för cancerätande virus.

Vad är neuroendokrin cancer?

Neuroendokrina celler är spridda över hela kroppen. De svara på signaler från nervceller (så kallade neurotransmittorer) genom att utsöndra hormoner i blodet. De binder därmed samman nervsystemet med det endokrina (hormonproducerande) systemet. Neuroendokrina tumörer uppstår från dessa neuroendokrina celler. Under de senaste 30 åren har antalet människor som fått diagnosen neuroendokrin cancer ökat femfaldigt. Cancerformen blev än mer känd hos allmänheten när Apples grundare Steve Jobs dog av neuroendokrin cancer i bukspottkörteln.

Vad är syftet med Onkolytiska virusfonden?

Alla ekonomiska bidrag kommer att användas till fortsatt forskning på virusbehandlingar av neuroendokrina tumörer. Med hjälp av din donation hoppas vi så snart som möjligt kunna starta kliniska studier.

Fungerar behandlingen på människor?

Liksom andra virusbehandlingar som utvecklas runtom i världen förväntas detta virus vara säkert och ha få biverkningar hos människor. För att ta reda på om den nya behandlingen är lika effektiv på människor som den är på möss måste det testas noggrant i kliniska studier. Dessa kommer att ledas av Professor Kjell Öberg som också är ordförande för det Europeiska Neuroendokrina Tumörsamfundet.

Hur lång tid tar de kliniska studierna?

När tillräckligt med medel kommit kommer det att ta ca 24 månader att förbereda den kliniska fas I studien, tid som behövs för att producera och testa en klinisk viruspreparation och för att få tillstånd från myndigheter och etiska kommittéer. Därefter kan själva kliniska studien genomföras på mellan 6 och 12 månader. Om dessa resultat är lovande följs det av fas II och fas III studier med fler patienter. En färdig läkemedelsprodukt ligger därför många år i framtiden.

Hur kommer donationerna att användas?

Med tillräcklig finansiering kommer vi att fokusera fullt ut på att sätta upp en fas I klinisk prövning med vårt virus för patienter som lider av neuroendokrin cancer.

Om vi inte får tillräckliga medel för att genomföra en fas I klinisk prövning kommer vi att fortsätta vår prekliniska forskning med målet att utveckla nya behandlingar för neuroendokrin cancer baserade på virusterapi och immunterapi.

Om vi ​​får mer finansiering än vad som behövs för att genomföra en fas I klinisk prövning kommer vi att fokusera på att även kunna genomföra en fas II-studie med vårt virus för patienter som lider av neuroendokrin cancer. Vi kommer också att fortsätta vår prekliniska forskning med målet att utveckla nya behandlingar för neuroendokrin cancer baserade på virusterapi och immunterapi.

Mer information

För mer information om professor Magnus Essands forskning, se institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset är ett ”Centre of Excellence” för forskning på neuroendokrin cancer och tar emot patienter från hela världen för utredning och behandling.

Alexander Masters artikel i The Telegraph var en viktig inspiration när Onkolytiska virusfonden startades.

Kontakt

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta Magnus Essand för vetenskapliga frågor eller Thomas Fredengren för frågor om din gåva.

Skriv ut
Dela sidan på