Uppsala universitets vänner

Stiftelsen Uppsala universitets vänner har till ändamål ”att aktivt medverka till att ett eller flera angelägna projekt, eller delar därav som gagnar universitetet och dess verksamhet kan genomföras vid universitetet.”

Välkommen att bli medlem!

Detta erbjuds du som medlem:

  • Inbjudan till forum för diskussioner kring Uppsala universitet
  • Möjligheten att på skilda sätt stödja universitetet ekonomiskt och genom aktivt engagemang verka för universitetets bästa.
  • Möjligheten att träffa universitetets rektor.
  • I samband med olika aktiviteter möta representanter för universitetets forskare, lärare och studenter.

Uppsala universitet vänner erbjuder tre medlemsnivåer:

1 000 kr eller mer
Du erhåller årligt utskick av informationsmaterial om Uppsala universitet.

10 000 kr eller mer
Du erhåller informationsmaterial enligt ovan samt frikort till Uppsala universitets muséer och vissa evenemang för två personer.

100 000 kr eller mer
Du erhåller informationsmaterial, frikort för två personer till Uppsala universitets muséer och vissa evenemang samt kallelse till ett årligt möte med universitetets rektor för att diskutera lärosätets framtida utmaningar och möjligheter.

Uppsala universitets vänner uppmuntrar donationer till universitetet i större omfattning och till särskilda ändamål.

Medlen samlas i en stiftelse, ”Stiftelsen Uppsala universitets vänner”, som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Delar av kapitalet och avkastningen disponeras av Uppsala universitets rektor, till lärosätets gagn.

Så blir du medlem:

Du kan göra din inbetalning till: Bankgiro: 5080-1794 (Uppsala universitets stiftelseförvaltning Ekonomisk förening). Kom ihåg att du måste ange ditt namn och adress samt "UU:s vänner" när du gör inbetalningen.

Är du osäker på hur du ska göra inbetalningen, kan du kontakta Development Office för ytterligare information. 

Kontakt

Vänligen kontakta oss för samtal och information: