Utbildning

Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då måste ett urval göras bland de sökande.

För att bli antagning till en utbildning måste du först och främst uppfylla behörighetskraven. Därefter gör man ett urval bland de sökande. Till de flesta program och kurser på grundnivå använder man gymnasiebetyg och högskoleprov för att göra urval. Utländska betyg omräknas enligt tabeller. På avancerad nivå används i många fall andra urvalsmetoder som tar hänsyn till akademiska och andra meriter. Uppsala universitet har inga inträdesprov.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att alla behöriga sökande som har anmält sig i tid får plats på kursen.

Urvalsmodeller

När urval görs kan det ske på två sätt: seriellt eller parallellt. Vid seriellt urval går platserna till en urvalsgrupp i taget. Om personer som tillhör den första gruppen fyller alla platser på kursen kommer ingen i de andra grupperna att få en plats. Vid parallellt urval fördelas platserna mellan urvalsgrupperna. Det är ofta möjligt att tillhöra flera grupper. Om du inte kan rangordnas i någon av urvalsgrupperna hamnar du bland "Övriga sökande", sist av alla sökande som anmält sig i tid.

Om en urvalsgrupp är för liten kan det innebära att inga platser fördelas till den gruppen. Det är ofta fallet med sökande med betyg från folkhögskola. Det kan då vara en idé att skriva högskoleprovet för att öka chanserna att komma in.

Urval till program och kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare
Urval grundas på gymnasiebetyg och högskoleprov. Platsfördelningen är antingen Betyg 67 % – Högskoleprov 33 % eller Betyg 60 % – Högskoleprov 40 %.

Urval till kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare 
Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till högskoleprovsgruppen och 50 % till gruppen för högskolepoäng. För C-kurser görs urvalet ofta på liknande sätt som för kurser på avancerad nivå.

Urval till program och kurser på avancerad nivå
Urvalet till program och kurser på avancerad nivå grundas ofta på en sammanvägning av akademiska och ibland även andra meriter. Vid urval till kurser på avancerad nivå används oftast antal högskolepoäng.

Till några kurser och program görs urval på hur många poäng man har VG i. Så här värderas betyg från andra skalor till VG-U-skalan:

A-F-skalan:
A = VG
B = VG
C = G
D = G
E = G
F = U

AB-B-skalan:
AB = VG
BA = G
B = G

Sen anmälan

Om du gjort en sen anmälan kommer du efter alla som anmält sig i tid, oavsett vilka meriter du har. Sena anmälningar rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommit in.

Regler för antagning

I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för ansökan, behörighet och urval. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.