Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett kunskaps- och färdighetsprov som mäter förutsättningarna att klara högskolestudier. Provet ger dig ytterligare en chans att komma in på utbildningar du har sökt.

Provet äger rum två gånger per år och ges på ett flertal orter runt om i Sverige och på några svenska skolor i Europa. Du väljer själv var du vill göra högskoleprovet, oberoende av var du ska studera eller var du är folkbokförd. Däremot kan du inte välja lokal du ska skriva i såvida du inte har en funktionsnedsättning som kräver en viss typ av lokal. Högskoleprovet kan du göra hur många gånger som helst, det är alltid ditt bästa resultat som räknas.

Provresultatet överförs direkt till universitetet om du ansöker till en utbildning. Ditt högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven. Du måste fortfarande vara grundläggande och särskild behörig till de kurser och program du söker. Med ett högskoleprovsresultat hamnar du i ytterligare en urvalsgrupp.

I högskoleprovsurvalet deltar du om du har gjort högskoleprovet med resultat lägst 0,1 (maxpoäng 2,0). Resultat från ett högskoleprov är giltigt i fem år. Det innebär att prov gjorda våren 2012 eller senare är giltiga till antagningen inför höstterminen 2017 och prov gjorda hösten 2012 eller senare är giltiga till antagningen inför vårterminen 2018.

Anmälan

Anmälningsavgiften är för närvarande 450 kronor. Observera att avgiften måste vara universitetet tillhanda senast sista anmälningsdag. Betalar du med plusgiro, måste du göra det minst en dag före sista anmälningsdag. Du anmäler dig via webben på hogskoleprov.nu. På studera.nu hittar du viktig information om högskoleprovet.

En vecka före provdatumet kommer du att per e-post få en kallelse till provet med uppgifter om bland annat provlokal. Du kan också se din kallelse genom att logga in på hogskoleprov.nu. Använd personnummer, samt det anmälnings-/registreringsnummer som du fick i bekräftelsemejlet vid anmälan. (Webbläsare måste tillåta pop-up för att det ska fungera.)

Om du inte har fått någon kallelse, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost (vilket är vanligt om du har en gmail-adress eller hotmail-adress). Finns inte kallelsen i din skräppostmapp, mejla till hogskoleprovet@uu.se.

Anmäl dig till högskoleprovet

Anpassat högskoleprov

Om du har dyslexi eller är synskadad finns det möjlighet att göra ett anpassat prov. Det är viktigt att du i samband med din anmälan skickar in ett godkänt utfärdat intyg. Intyget skickas till den provanordnare du anmäler dig till. Läs mer om anpassat prov för dyslektiker och synskadade på studera.nu.

Förbered dig

Ett bra sätt att förbereda sig inför högskoleprovet är att träna på gamla prov.

 • På studera.nu finns övningsprov du kan göra.
 • Du kan även beställa gamla högskoleprov genom att sätta in 50 kronor/prov på pg 446 5031-5. De prov du kan beställa är från hösten 2005, hösten 2010, våren 2013, våren 2017, hösten 2017 samt våren 2018. I meddelandefältet på inbetalningen anger du vilka prov du vill beställa samt dina adressuppgifter.
 • På Servicecenter, Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala, har du möjlighet att kostnadsfritt hämta två gamla prov att träna på.
Högskoleprovet
 • Våren 2019
  Sista anmälningsdag: 1 februari
  Provdag: lördag 6 april
 • Hösten 2019
  Sista anmälningsdag: 2 september
  Provdag: söndag 20 oktober

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet.

Visste du att...

 • Första högskoleprovet genomfördes den 23 april 1977.
 • Drygt 2,5 miljoner prov har administrerats sedan starten.

 • Provet kom till för att ge nya grupper som saknade gymnasiebetyg tillträde till högre studier.