Vetenskaplig metod 2019/2020 (5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 2 mars 2020

Slutdatum: 20 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67440 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 15 hp miljövetenskap, geovetenskap eller biologi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Kursen behandlar vetenskapsteori och den vetenskapliga arbetsprocessen, inklusive tvärvetenskapliga angreppssätt. I kursen presenteras ett urval kvalitativa och kvantitativa angreppssätt och metoder som används inom det miljövetenskapliga fältet. Här ingår grundläggande övningar i hantering och bearbetning av data. Etiska perspektiv och kritisk reflektion gällande vetenskapliga angreppssätt, genomförande och dokumentation är också viktiga teman på kursen.

Mer information

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Karin Bengtsson karin.bengtsson@ebc.uu.se

Telefon: 0498-10 83 53