Elektrokemi 2018/2019 (5 hp)

VT19, 33 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 24 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-66500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 hp kemi inklusive genomgången Fysikalisk kemi I, 5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Om kursen

Grundläggande begrepp inom elektrokemi. Allmän introduktion till elektrokemi: termodynamik, elektrodkinetik, dynamisk elektrokemi. Elektrokemi i fasta tillståndet, masstransport genom migration och diffusion. Konduktivitet. Fasta och flytande jonledare. Elektriska dubbelskikt, överspänningar. Elektrokemiska mätmetoder. Elektrokemisk materialsyntes. Korrosion. Korrosionsformer och korrosionsskydd. Polarisationskurvor.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 75120 Uppsala

Box 523, 75120 Uppsala

Telefon: 018-471 7322

Fax: 018-471 6844

E-post: info-ang@kemi.uu.se

Kursexpeditionen för kemi kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10; 018-471 37 11

Fax: 018-471 37 05