Molekylär igenkänning i biologiska system 2018/2019 (15 hp)

VT19, 100 %, Campus

Startdatum: 25 mars 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-66003 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Något av följande krävs: (1) 120 hp med 60 hp kemi inklusive 20 hp biokemi, eller (2) 120 hp med 30 hp kemi och 30 hp biologi inklusive 20 hp biokemi, eller (3) 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi, 15 hp.

Dessutom krävs 10 hp på avancerad nivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Molekylära interaktionsmekanismer och krafter mellan molekyler: selektivitet, affinitet, kinetik och termodynamik.
Interaktioners beroende på den omgivande miljön.
Struktur och dynamik hos biomakromolekyler och deras komplex: selektivitet, multivalens, aviditet. Olika typer av biomolekylära interaktioner: protein–ligand, protein–protein , DNA–protein och RNA–protein. Inhibering av interaktioner.
Applikationer: design av ligander, modifiering av proteiner och nukleinsyror för förändring av deras interaktioner med andra makromolekyler eller ligander.
Biologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder för identifiering och karaktärisering av molekylära interaktioner.
Modellering av interaktioner med molekylgrafik och strukturinformation.
Exempel på hur biologiska system kan beskrivas utifrån ingående molekylära interaktioner. Tillämpningar av interaktionsanalyser inom livsvetenskaplig forskning, läkemedelsutveckling och diagnostik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Kursexpeditionen för kemi kursexp@kemi.uu.se

Telefon: 018-471 37 10; 018-471 37 11

Fax: 018-471 37 05