Principles of Marketing 2018/2019 (7,5 hp)

VT19, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-71072 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad och är en självstudiekurs med möjlighet till viss interaktion, en obligatorisk sluttentamen och några frivilliga uppgifter. Examination sker genom hemtentamen och inlämningsuppgifter. Dator med internetuppkoppling och Flash krävs. Kommunikation med lärare sker via e-post, diskussionsforum, chattar, etc.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Vad är marknadsföring och hur fungerar det? Hur balansera mellan kunder, konkurrenter och ditt företag i en föränderlig omvärld? Hur mejslar man ut en klok strategi, hur väljer man taktik, hur planera och styra? Marknadsföring är grunden för företagets framgång. Med marknadsföring menas allt som företaget kan göra för att skapa och underhålla relationer med de rätta kunderna. Det inkluderar analys av företagets affärsmöjligheter, dess förhållande till konkurrenter och intressenter.

Mer information

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se