Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 17-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-71011 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Övriga kurser inom Företagsekonomi A vid Campus Gotland är: Ekonomisk kalkylering (2FE945), Grundkurs i marknadsföring (2FE946), Organisation I - Individen och gruppen i organisationen (2FE947).

Om kursen

I kursen studerar du inledningsvis affärsredovisning. Det omfattar fördjupning i begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Även sambandet mellan resultat, balansomslutning och likviditet uppmärksammas. Vidare principerna bakom dubbel bokföring samt redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut och årsredovisning. Den avslutande delen på kursen är case-baserad och ämnesintegrerande. Syftet är att fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi och metodfrågor.

Mer information

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Mathias Cöster mathias.coster@fek.uu.se