Grundkurs i marknadsföring 1 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-07 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-71013 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursen är campusbaserad men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som till exempel arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.
Övriga kurser inom Företagsekonomi A vid Campus Gotland är: Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys (2FE944), Ekonomisk kalkylering (2FE945), Organisation I - Individen och gruppen i organisationen (2FE947).

Om kursen

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument-, tjänste- och industriella marknader. Exempel på innehåll: konsumenter, konkurrenter och omgivning samt företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering; marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsters karaktäristika; relationsorienterat synsätt kontrasteras mot det transaktionsorienterade.

Mer information

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se