Utbildning

Allmän rättskunskap och arbetsrätt 2017/2018 (15 hp)

HT17 vecka 35-43 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-21500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-12 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-71500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Anmärkning: Samläsning med Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Om kursen

Kursen ger dels en allmän introduktion till den juridiska metoden och rättsreglernas funktion i samhället, dels en genomgång av arbetsrättens centrala delar: den kollektiva arbetsrätten, den individuella arbetsrätten, arbetsmiljörätten (inklusive ledighetsregler), diskrimineringsrätten och arbetsprocessrätten. Tyngdpunkten ligger på lärande av arbetsrätt, medan undervisningen i allmän rättskunskap är en förutsättning för att studenten skall kunna tillägna sig arbetsrätten.

Mer information

Kontakt

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1976

Fax: 018-471 6810 Fax: 018-471 7218

E-post: info@fek.uu.se

Studievägledningen studievagledning@fek.uu.se

Telefon: 018-471 81 10