Globalisering och utveckling 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 5 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-22019 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Examination sker löpande med inlämningsuppgifter. För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kan ej sökas tillsammans med Samhällsgeografi A.

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om globalisering och utveckling i ett rumsligt perspektiv. Studiet av utvecklingsteorier ger en djupare förståelse av tillståndet i världens länder - socialt, ekonomiskt samt resursmässigt. Särskild vikt läggs vid betydelsen av sambanden mellan produktivt och reproduktivt arbete. I momentet ingår även att göra jämförande analyser av ekonomiska och sociala förhållanden mellan länder i olika delar av världen.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

E-post: Kansliet@kultgeog.uu.se

Studievägledningen studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Fax: 018-471 74 18