Utbildning

Geografi, fortsättningskurs med didaktisk inriktning 2017/2018 (15 hp)

HT17 vecka 35-02 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-22048 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Geografi A, 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen tar avstamp i landskapstolkning och resursgeografi, med särskild hänsyn till grundskolans aktuella kunskapsområden och ämnesdidaktiska profil. Landskapstolkning genomförs i ett projektarbete med praktiskt fokus på natur- och kulturgeografiska samband i det svenska landskapet. Sårbara platser, intressekonflikter och hållbarhetsfrågor i relation till naturresurser behandlas. Förutsättningar för miljörättvisa kring klimat, energi, mark och vatten i en globaliserande värld uppmärksammas.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Lennart Runesson lennart.runesson@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 83 50