Stadens dragningskraft 2018/2019 (7,5 hp)

VT19 vecka 04-12 - Blandad tid - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-72056 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar urbaniseringens orsaker och effekter i olika delar av världen. Här ges kunskaper om den globala ekonomins betydelse för städers tillväxt och deras möjligheter att ta hand om stora befolkningsströmmar. Kursen tar upp stadens genomslagskraft med historiska återblickar, internationella utblickar i västvärlden och analyserar de framväxande megastäderna i utvecklingsländerna. Här studeras också hur städer har utvecklats utifrån ekonomiska, politiska och kulturella förutsättningar.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Lennart Runesson lennart.runesson@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 83 50