Stadsliv och hållbar utveckling 2018/2019 (7,5 hp)

VT19, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 24 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-72055 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: För att följa kursen krävs dator och internetuppkoppling. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen belyser förutsättningar för ett stadsliv präglat av social och ekologisk hållbarhet, i Sverige och utomlands. Relationerna mellan samhällets fysiska och organisatoriska struktur, dess sociala och kulturella normer, samt människors möjligheter att leva på ett hållbart sätt utgör fokus. Frågor om delaktighet och tillgänglighet utifrån genus, ålder, etnicitet, funktionsförmåga är centrala. Undersökning av lokalsamhällets möjligheter samt analys av svenska plandokument utgör praktiska inslag.

Mer information

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Fax: 018-471 7418

E-post: Kansliet@kultgeog.uu.se

Studievägledningen studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35

Fax: 018-471 74 18