Utbildning

Etik och folkhälsa 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 45-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-40025 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 180 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Anmärkning: Kursen ingår även i Masterprogrammet i folkhälsa. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

Om kursen

Hur ska individens intressen vägas mot det allmänna folkhälsointresset? Denna fråga blir synlig på olika sätt i debatter kring till exempel vaccination, missbruksvård, screening och kostvanor relaterat till övervikt. Den uppkommer bland annat inom den medicinska forskningen när samhällsnytta måste vägas mot patientnytta i frågor om terapeutisk och icke-terapeutisk forskning, eller när den som använder biobanker och persondata inom epidemiologisk forskning måste väga skydd för individer mot forskningsnytta.

Kursen Etik och folkhälsa ges på avancerad nivå och passar dig som är intresserad av den här typen av frågor. På kursen övar du även upp din förmåga att kritiskt diskutera centrala etiska principer. Vi diskuterar också de etiska problem som kan uppstå i samband med både epidemiologisk och klinisk forskning, kulturella konflikter samt lär oss att förstå och tillämpa ett genusperspektiv på dessa situationer.

Mer information

Kontakt

Centrum för forsknings- och bioetik

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 564, 751 22 Uppsala

Telefon: 018-471 62 22

Calle Martinsson calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84