Utbildning

Fördjupningskurs i neurovetenskap 2017/2018 (15 hp)

Sommar 2017 vecka 23-34 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-97817 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Dokumenterade kunskaper inom neurovetenskap i form av examensarbete eller uppsats är meriterande.

HT17 vecka 35-44 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-47815 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Dokumenterade kunskaper inom neurovetenskap i form av examensarbete eller uppsats är meriterande.

HT17 vecka 45-02 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-47800 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Dokumenterade kunskaper inom neurovetenskap i form av examensarbete eller uppsats är meriterande.

VT18 vecka 03-12 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-97815 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Dokumenterade kunskaper inom neurovetenskap i form av examensarbete eller uppsats är meriterande.

VT18 vecka 13-22 (Flexibel kursstart) - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-97800 Anmälan

Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier. Dokumenterade kunskaper inom neurovetenskap i form av examensarbete eller uppsats är meriterande.

Behörighet: För tillträde till kursen krävs 150 hp inom läkar-, biolog- eller biomedicinarprogrammet, varav minst 15 hp skall vara neurobiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Anmärkning: Kursen omfattar ett projektarbete inom ett ämne som ska sammanfalla med inriktningen på något av institutionens forskningsprojekt. Ledig plats och tillgång till handledning inom ämnet är en förutsättning för att kursen ska ges. Du ska själv ta kontakt med en forskargrupp, för att ordna plats och handledare.

Om kursen

Kursen är utformad som ett projektarbete. Arbetet innefattar: praktiskt arbete i nära anslutning till pågående neurobiologisk forskning; sammanfattning och kritisk analys av resultat; sökning av vetenskaplig litteratur samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet.

Projektarbetet är ett bra sätt att knyta kontakter och prova på forskning inför fortsatt forskarutbildning.

Mer information

Kontakt

Institutionen för neurovetenskap

Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Box 593, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-511540

E-post: neuro@neuro.uu.se

Karin Nygren karin.nygren@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 44 21