Utbildning

Afrika: mat, metaller och städer 2017/2018 (7,5 hp)

VT18 vecka 03-12 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-00120 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

VT18 vecka 03-12 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-00129 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger en översikt över de stora arkeologiska bevis från Afrika söder om Sahara om ursprung och spridning av livsmedelsproduktionen och olika tekniska innovationer som rör metallbearbetning, samt ursprung, beskaffenhet och utveckling av urbanism. I samband med dessa frågor kommer även att behandlas de förändrade egenskaperna hos de sociala och politiska grupperingar, handelsmönster både inom kontinenten och med andra delar av världen, och påverkan av ritual, tro och symboliska metoder.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86