Utbildning

Arkeologi, grundkurs A 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-50102 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studentportalen). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator krävs för att följa kursen.

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen behandlar arkeologins historia och utveckling i lokala och globala perspektiv så som människans evolution och äldsta historia, vilket innefattar de tidigaste hominiderna fram till den moderna människan. Dessutom behandlas framväxten av mer komplexa samhällsorganisationer, metallurgins introduktion och bondesamhällets etablering. Kursen avslutas med att behandla tiden då det både finns skriftligt och arkeologiskt källmaterial i Europa och Norden.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86