Fältarkeologi I 2018/2019 (7,5 hp)

Sommar 2018, 100 %, Campus

Startdatum: 30 juli 2018

Slutdatum: 2 september 2018

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2018

Anmälningskod: UU-50106 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Arkeologi och antik historia I och II, 60 hp, eller 30 hp arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller osteologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Fältkursen i arkeologi som ges på Gotland är en fem veckors grävpraktik där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet Campus Gotland och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd.

En arkeologisk utgrävning är en form av avancerat grupparbete, så kursen ger även en nyttig övning i samarbete samt meriter för arbetslivet. En guidad rundtur till några av de många intressanta fornlämningsmiljöerna på Gotland brukar även anordnas till självkostnadspris. Boende och transport till och från grävplatsen ordnas och bekostas av studenten själv. Välkommen till en spännande sommar på Gotland!

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Uppsala: Susanne Carlsson, Gotland: Carina Dahlström susanne.carlsson@antiken.uu.se; carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 20 86, 0498-10 82 34