Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 1 oktober 2018

Slutdatum: 4 november 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-52324 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19, 50 %, Distans

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 31 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-02326 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Obligatoriska chattar på dagtid.

VT19, 100 %, Campus

Startdatum: 25 februari 2019

Slutdatum: 31 mars 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-02324 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen behandlar centrala kulturteoretiska perspektiv och hur de tillämpas i samtida etnologisk forskning. Genom föreläsningar, övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan fältarbete, empiri, teori och etnografi. Du övas också i att identifiera och kritiskt förhålla dig till hur olika vetenskapliga utgångspunkter och förklaringsmodeller kan leda till skiftande kunskapsresultat.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurser: Koordinator Carina Johansson carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurser: Studieadministratör Cecilia Howe cecilia.howe@uadm.uu.se