Etnologiska källor och metoder 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 45-49 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-52310 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19 vecka 14-18 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-02310 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19 vecka 14-18 - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-02334 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Obligatoriska chattar på dagtid.

Behörighet: Etnologi A och 15 hp från Etnologi B eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier.  Studenten tränas i att – utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema – planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. I kursen ryms också diskussioner om forskningsetiska frågeställningar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurser: Koordinator Carina Johansson carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurser: Studieadministratör Cecilia Howe cecilia.howe@uadm.uu.se