Etnologiska källor och metoder 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 5 november 2018

Slutdatum: 9 december 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-52310 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19, 100 %, Campus

Startdatum: 1 april 2019

Slutdatum: 5 maj 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-02310 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT19, 100 %, Distans

Startdatum: 1 april 2019

Slutdatum: 5 maj 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-02334 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Platsgaranti

Uppläggning för distanskurs: Obligatoriska chattar på dagtid.

Behörighet: Etnologi A och 15 hp från Etnologi B eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier.  Studenten tränas i att – utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema – planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. I kursen ryms också diskussioner om forskningsetiska frågeställningar.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Kontakt för distanskurser: Koordinator Carina Johansson carina.johansson@etnologi.uu.se

Kontakt för distanskurser: Studieadministratör Cecilia Howe cecilia.howe@uadm.uu.se