Naturarv inom hållbar destinationsutveckling 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 5 november 2018

Slutdatum: 9 december 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-52322 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller programkursen Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen utgår ifrån en bred definition av natur som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Miljöer har en tydlig platsbundenhet och centrala perspektiv be-handlar frågor om miljöns kommersiella återbruk som resurs inom grön turism och destinationsutveckling inom vitt skilda fält som naturhistoriska museer, nationalparker, ekoturism och trädgårds- och sommarhusturism. Med utgångspunkt i forskningsfält såsom etnologi, human-ekologi, kulturgeografi och antropologi uppmärksammas miljörättsaspekter där normativa värdemönster, visuella representationer och berättelser återspeglar naturens sociala och kulturella dimensioner. Kursen ger färdigheter i att använda tvärvetenskapliga perspektiv på frågor om hur relationer mellan människa och miljö påverkar hur social- och kulturell hållbarhet görs, förstås och uppnås med fokus på samtida turism och destinationsutveckling.

Mer information

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsv 3 H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor på avancerad nivå studierektorAN@antro.uu.se

Kursansvarig Camilla Asplund Ingemark camillaasplundingemark@etnologi.uu.se