Utbildning

Egyptologi C 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-50206 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Egyptologi A, 30 hp, och Egyptologi B, 30 hp, eller Fornegyptisk kultur och språk A, 30 hp, och Fornegyptisk kultur och språk B, 30 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Under kursen studeras olika typer av källmaterial med betoning på dokumentation, analys och tolkning. Specifika frågeställningar studeras genom fallstudier. Du fortsätter att läsa och analysera mellanegyptiska texter av allt mer utmanande karaktär. Dessutom introduceras läsning och analys av gammalegyptiska texter.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86