Utbildning

Historia A 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-51109 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen är nätbaserad i flera olika former: föreläsningar, metodövningar, seminarier, projektarbeten i grupp samt självständiga arbeten, alternativt ingår enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsfora och chattseminarier.

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-51110 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT18 vecka 03-22 - Blandad tid - 100 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01109 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Undervisningen är nätbaserad i flera olika former: föreläsningar, metodövningar, seminarier, projektarbeten i grupp samt självständiga arbeten, alternativt ingår enskilda inlämningsuppgifter, nätbaserade diskussionsfora och chattseminarier.

VT18 vecka 03-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-01110 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen behandlar politiska processer i termer av statsformering och hur människor har styrt och blivit styrda. Den tar upp ekonomiska processer som produktion, handel och försörjning samt hur sociala och kulturella processer strukturerat samhällsordningen och människors identiteter. Målet är att du ska tänka historiskt och få kunskap om och förståelse för historisk förändring och kontinuitet. Olika perspektiv och begrepp introduceras för att utveckla ditt kritiska tänkande.

Mer information

Kontakt

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 1526

Fax: 018-471 1528

E-post: info@hist.uu.se

Karin Hassan Jansson (studierektor för grundutbildningen) studierektor-gu@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 31

Kontakt för distanskurser: Erika Sandström erika.sandstrom@hist.uu.se

Telefon: 018-471 83 02