Utbildning

Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-51705 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-01705 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: Konstvetenskap A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och övriga nordiska länder, från medeltid till nutid. Det innebär att vi tidsmässigt startar omkring 1100 och går fram till vår egen samtid. Både studiebesök och exkursioner ingår i schemat.

Kursen förmedlar även inblickar i aktuell konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Du tränas i att både muntligt och skriftligt karakterisera, analysera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader.

Kursen innehåller även ett uppsatsmoment (delkurs 3) där du under grupphandledning skriver en vetenskaplig uppsats om ett eget valt ämne, vilken sedan ventileras på ett pro-seminarium.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Studierektor Olle Wilson olle.wilson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 57

Fax: 018-471 28 92