Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning 2018/2019 (15 hp)

VT19, 100 %, Campus

Startdatum: 1 april 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-01749 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: 45 hp kulturvård eller motsvarande kunskaper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Samlingar sägs ofta vara museers själ. Ur dem skapas utställningar och förståelse för vårt förflutna. Samtidigt är samlingarna viktiga för forskning inom olika områden.

Kursen handlar om hur man tar hand om, använder och tillgängliggör samlingar ur ett tekniskt-antikvariskt perspektiv. Det går att göra på olika sätt. Informationshantering, förebyggande konservering och utveckling av samlingar är något av det som tas upp under kursens gång. Mer specifikt kan det handla om digitalisering, informations- och utställningsteknik samt vård- och underhållsplanering. Lagstiftning och konventioner som reglerar museernas arbete tas också upp.

Kursen kräver närvaro på campus då mycket interaktion sker mellan studenter, lärare och andra medverkande. I vissa projekt såväl som i undervisning samverkar utbildningen med yrkesverksamma personer och med olika kulturarvsorganisationer.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Maria Brunskog maria.brunskog@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 27